Chytrá izolace ICYNENE® - jak správně zateplovat...

Chytrá izolace představuje nejvyšší kvalitu v oblasti zateplování. Více než 50% zateplených střech na
území České republiky zdaleka nesplňuje kvalitativní nároky. Narůstající počet reklamací je alarmující a neměl by se brát na lehkou váhu. Jako odpověď se nabízí alternativní tepelně izolační materiál.

Je velmi důležité vybrat komplexní systém zateplení domu. Musíme se zaměřit nejen na obálku domu, ale i na podlahu půdy či střechu, podlahu a strop nad suterénem, sklepem či terénem. Nesmíme zapomenout ani na vchodové balkónové či terasové dveře kromě obvodových nosných zdí.

Problémy spojené se zateplovaním

Vysoký počet střech, které jsou špatně tepelně izolované, úzce souvisí s neodbornou prací při jejich zateplování, vzniká tak problém, který je často finančně velmi náročný, protože se musí předělat kompletní tepelná izolace, a to prostřednictvím nákladné demontáže střechy. Za další překážku lze považovat neodbornou aplikaci minerální vaty, která následně způsobuje únik tepla z objektu.

Abychom předešli problémům, které přináší špatně aplikovaná minerální vata, rozhodli jsme se před sedmi lety uvést na trh unikátní tepelnou a zvukovou izolaci s názvem Chytrá izolace®. Dnes máme za sebou více než 7 000 úspěšných projektů zateplených ICYNENE®

ICYNENE® difúzně stříkáná pěna

Na rozdíl od minerální vaty se dostane opravdu všude, proto se zákazník nemusí obávat vzniku tepelných mostů. Náklady na vytápění tak klesnou až o 70%. ICYNENE® časem nemění tvar, takže nedochází k usednutí, posunu nebo vzniku mezer, přes které teplo uniká. Její největší výhodou je životnost, která u jiných tepelně izolačních materiálů podobné délky nedosahuje.